Basilika-Wappen
 

 

 

.

spain Flagge-poln italian
Ueberschrift-vn
Vietnamesisch
English French
Station1
10. Station

chặng đàng Thánh giá của Chúa Giê-su

Chặng đàng Thánh giá được thêm vào năm 1921, chặng đàng này được trưng bày ở 2 bên và đằng sau bức tường. Nhà  họa sĩ Hans Schroedter đă vẽ những chặng đàng này, đặc biệt là qua những khuôn mặt và sự phối màu chịu ảnh hưởng của trường phái biểu hiện.
Có 14 chặng đàng Thánh giá của Chúa Giê-su từ khi chịu xử án của quan Philato đến việc mai táng Chúa. Chặng đàng Thánh giá là một cử chỉ nói lên đạo đức của người Kitô hữu cho đến nay, nó được coi là những lời nguyện cá nhân cũng như của cộng đoàn.

Những kinh nguyện của 14 chặng đàng Thánh giá ở trong (sách Gotteslob 775).

Mô tả chính xác

8. Station
13. Station

Quay trở lại trang chính

Quay trở lại nội thất nhà thờ

Quay trở lại Vương cung thánh đường