Basilika-Wappen
 

 

 

.

spain Flagge-poln italian
Ueberschrift-vn
Vietnamesisch
English French
bookorange

Geschichte der Pfarrei
St. Johann

bis 1800
1800 bis 1945
1945 bis 2004
ab 2005

Geschichte der Basilika

Hist-vn
Karte alt

Quay trở lại trang chính

Theo sự phân chia vào năm 1954, Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan thuộc quyền cai quản và chịu trách nhiệm của Giáo hạt. Sau đây (nhấn vào links) là các giáo xứ trong Giáo Hạt.
Năm 2005 hai giáo xứ đă sát nhập với nhau (như mô tả dưới đây). Năm 2011 hai giáo xứ này đă trở thành một giáo xứ và là cộng đoàn giáo xứ Thánh Gioan.

Karte neu