Basilika-Wappen
 

 

 

.

spain Flagge-poln italian
Ueberschrift-vn
Vietnamesisch
English French

Bestellformular

  • 1.    Hai tập sách hướng dẫn ngắn gọn được chúng tôi xuất bản, một tập nói về Vương Cung Thánh Đường (giá 1 Euro) và tập thứ hai nói về cửa chính (giá 2,5 Euro). Rất nhiều bài viết trên mạng Internet đă được lấy ra từ hai tập hướng dẫn này. Quí vị có thể nhận được tập sách hướng dẫn này ở văn  pḥng giáo xứ hay đặt mua kư gửi theo mẫu dưới đây.

    2.    Như cách trên (xem mục 1) quí vị có thể nhận được một cuốn sách rất hay “Die Basilika St. Johann in Saarbrücken” của Konrad Hilpert. Quyển sách này gồm 196 trang với nhiểu h́nh ảnh và diễn tả chi tiết. Sách này cũng được nhà xuất bản Paulinus Trier cho ra mắt và giá tiền của cuốn sách này là 7 Euro. Đây là Quyển sách làm nên nội dung chính của Trang web này. 

    3.  Số tiền nhận được từ việc bán những tập sách này sẽ được giúp cho các công việc của giáo xứ. Xin quí vị tự tính toán khi mua và chuyển ngân theo tài khoản của chúng tôi như sau: Pfarrei St. Johann 76505  Sparkasse Saarbrücken (BLZ 590 501 01).

Bestellformular Literatur  

Quay trở lại trang chính